Kgotha-kgothe ya bareki ba mafatshe a seFokeng – BLBA AGM – 21 March 2016

Posted on

Bafokeng Land Buyers’ Association will be holding their AGM on Human Rights Day/ Sharpeville Day at Chaneng Creche next to Chaneng Primary School starting 9am – 2pm. Bareki ba lalediwa go tla ka makatlamanamane go tla go itseela ka tsebe mabapi le seemo sa mokgatlho; loeto la Goya kgotla tshekelong ko Mafikeng ka di-31March, le report ya dithupa tsa maloba tsa Leruo le Rapetsana ko Mogwase Magistrates Court.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s